youtube攝大乘論趙國森 中期大乘佛學(如來藏學說)

中期大乘佛學(如來藏學說) (Youtube)(第 22 講) 42995 – dhalbi

趙國森 陳雁姿 辛漢威 李葛夫 陳森田 陳瓊璀 高永霄 葉文意 活動相簿 歷史照片 佛學講座 申請表 中期大乘佛學(如來藏學說) (Youtube)(第 22 講) 42995 主頁/ 影音重溫及下載 / 中期大乘佛學(如來藏學說) (Youtube)(第 22 講) 42995 講者 :
《攝大乘論及釋諸譯對讀》2019.05.31『趙國森博士』主講 - YouTube

法相唯識學 – dhalbi

04. 趙國森 《辯中邊論》2005 法相唯識學 37 趙國森,唯識學,辯中邊論 04. 趙國森 《辯中邊論.辯相品》: 港大漢文佛典2009 法相唯識學 10 趙國森,漢文佛典,唯識學 04. 趙國森 《攝大乘論》2005 法相唯識學 63 趙國森,唯識學,攝大乘論 張漢釗 法相唯識
《攝大乘論及釋諸譯對讀》2018.10.19『趙國森博士』主講 - YouTube

大乘百法明門論今註 相宗系列

 · PDF 檔案大乘百法明門論今註 總 序 總 序 ﹁相宗系列 ﹂總序 何謂唯識學 空 ︶而涵攝空,假,中三觀,故名 ﹁中觀 ﹂,又稱 ﹁空宗 ﹂。其根本經典為 般 若 諸經與 三論。廣義的中觀學或空宗,則包括天臺宗,華嚴宗,禪宗等,因為這些宗派都
《攝大乘論及釋諸譯對讀》2018.06.22『趙國森博士』主講 - YouTube
華嚴經
《華嚴經》,全名《大方廣佛華嚴經》(梵語: मह व प ल यब द ध वत सकस त र mahā-vaipulya-buddhâvataṃsaka-sūtra ),元代又稱《雜華經》 [1],是大乘佛教修學最重要的經典之一,被大乘諸宗奉為「諸經之王」,「諸經中寶」 [2]。
華嚴宗旨 ·
《攝大乘論及釋諸譯對讀》2018.12.14『趙國森博士』主講 - YouTube
解深密經
^趙國森. 華嚴經及解深密經 (PDF). ^ Nirmocana, Nirmōcana: 6 definitions. ^ Samdhi, Saṃdhi: 8 definitions. ^ 知周《成唯識論演秘》:“此經梵本名曰珊地涅暮折那。 涅暮折那此翻名解。珊地之聲含于三義。一諸物相續。二骨節相連。三深密之義。西方土俗呼此三種并
《攝大乘論及釋諸譯對讀》2019.08.16『趙國森博士』主講 - YouTube

《大智度論》簡介

 · PDF 檔案龍樹是大乘行者,本於深觀而修廣大行的,所以更應從《大智度論》,《十住 毘婆沙論》,去理解大乘的全貌。龍樹生於南印度,在北方修學,所以龍樹論 有綜貫南北的特色;抉擇,貫通一切,撥荊棘而啟大乘的坦途,不是為理論而 理論的說明者。
《攝大乘論及釋諸譯對讀》2019.12.06『趙國森博士』主講 - YouTube

廣論止觀初探0010-奢摩他的體性(一) – 大慈恩譯經基金會

大家好! 又到了我們一起 學習《廣論》的時間了。 今天我們要開始學習 止觀的體性,請大家把《廣論》書翻到 338頁,看第1行,看文 :36” 依據《解深密經》解釋奢摩他的體性 「 第三中,一,奢摩他自性者 」,這是科判中的第三個科判,就是止觀的自性,也就是止觀的體性。
《攝大乘論及釋諸譯對讀》2019.12.27『趙國森博士』主講 - YouTube

凈界法師專題文集,凈界法師網站,凈界法師近況,凈界 …

法師開示 凈界法師:攝大乘論修學大乘止觀,真正的消業障 法師開示 凈界法師:整個《楞嚴經》一言以蔽之,它所對治的就是 法師開示 凈界法師:諸法因緣生也對,諸法本 自無 法師開示 凈界法師:我們為什么要聽經 ,諸位知道
《攝大乘論及釋諸譯對讀》2018.08.17『趙國森博士』主講 - YouTube
末那識
末那識(梵語: मनस -व ज ञ न,轉寫: manas-vijñāna ),佛教術語,識的分類之一,為瑜伽行唯識學派 護法學系或法相唯識宗所說八識中的第七識。具恆審思量之性,又稱我意識我主宰;為與意識( mano-vijñāna )即第六識相區別,雖末那譯為「意」,但 manas-vijñāna 稱為末那識,不 …
音義 ·
《攝大乘論及釋諸譯對讀》2018.10.05『趙國森博士』主講 - YouTube

慧律法師:大方廣圓覺經講義 目錄 序--臺灣學佛網

雖為頓教大乘,亦攝漸修群品。是經力用廣大,無機不被,從可知矣。余也,頻年鑽紙,心心惟仰大乘;一覺傳燈,處處鹹依自性。既詮楞嚴奧旨,妙妙心聞;復注圓覺契經,塵塵智入。布舟航於覺海,敢詡為鼓棹之人,數名於義天,自笑乃擔板之漢。
《攝大乘論及釋諸譯對讀》2019.06.14『趙國森博士』主講 - YouTube

《攝大乘論及釋諸譯對讀》2019.01.11『趙國森博士』主講 - YouTube

Powered by  WordPress