twice 實勢 美容護膚、時尚潮流、減肥瘦身、星座運勢、女性生活

美容護膚,時尚潮流,減肥瘦身,星座運勢,女性生活
17/1/2021 · 韓國女神TWICE成員周子瑜向來都美美的,19歲嘅周子瑜亦從來都唔怕素顏上鏡,仲時不時自拍素顏樣,睇嚟佢對自己都信心滿滿啊!不過最近周子瑜就幫TWICE拍攝了一段短片,慶祝Twitter成立12周年,片中見到周子瑜大方地以全素顏入鏡,卻引起網民熱話!
흡혈귀
</p>
            <div class=

Powered by  WordPress